Pravdepodobne nemáte nainštalovaný Flash player. Nájdete ho na adrese www.adobe.com

Dezinfekcia chovateľských zariadení, pomôcok a veterinárnych priestorov

disiCLEAN PETS – bezchlórová dezinfekcia chovateľských zariadení, pomôcok a veterinárnych priestorov

Tekutý dezinfekčný prostriedok.  Je určený na okamžité použitie na dezinfekciu všetkých povrchov, predmetov a plôch vo veterinárnych ambulanciách a verejných priestoroch, útulkoch a domácnostiach.

Okrem profesionálneho použitia pre účely veterinárnych staníc sa používa aj na dezinfekciu zvieracích boxov, búd, kotercov, pelechov,  klietok, vankúšov, domčekov, matracov, terárií, akvárií, chovateľských pomôcok (kefy, hračky...) a miest, kde sa zvieratká zdržujú.

Nanáša sa priamym postrekom. Je charakteristický silným a dlhotrvajúcim antibakteriálnym, antivirovým a protiplesňovým účinkom bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na ošetrované materiály. Aplikuje sa aj za prítomnosti zvierat.

Vlastnosti: Je nehorľavý, nepoškodzuje žiadne ošetrované materiály – je nekorozívny. Neobsahuje alkohol, aldehydy ani fenoly, nemá vedľajšie účinky.

  • Dezinfikuje
  • Odstraňuje zápach organického pôvodu
  • Likviduje plesne
  • Bez obsahu chlóru
  • Nepoškodzuje žiadne materiály – drevo, kovy, sklo, plasty, textílie, papier, guma...

Účinky: Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má baktericídne (vrátane TBC), mykobaktericídne a virucídne účinky.

Zabezpečenie povrchovej čistoty: Nastriekajte na plochu a nechajte pôsobiť. Ošetrením vznikne na povrchu polymérová vrstva, ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu pred mikroorganizmami. Povrch bezprostredne po ošetrení neomývajte. Čas potrebný pre biocídny účinok: 15-30 min, v závislosti od mikroorganizmu. Polymérovú vrstvu je možné odstrániť opláchnutím vodou po uplynutí predpísanej doby.

Bezpečnosť a prvá pomoc: Pred použitím prečítajte návod! Chrániť pred slnečným žiarením a mrazom. Uchovávajte v originálnych baleniach pri teplote 10 – 25 oC na suchom a chladnom mieste. S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom mydla a vody. S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal a označenie. S29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zvyšky prípravku a jeho obal zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade so zákonom o odpadoch. Zákaz opakovaného použitia obalu. Nemiešať s inými dezinfekčnými prípravkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím. Prípravok používať len k určenému účelu.
Dezinfekčný prípravok používajte bezpečne! 

Účinná látka výrobku: kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethylamónium-chloridy 0,3 g.kg-1.Obsahuje  polyhexametylén guanidinhydrochlorid (PHMG). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zobrazené produkty 1 - 1 z celkových 1
 

disiCLEAN PETS spray 0.5l

disiCLEAN PETS

Profesionálna dezinfekcia chovateľských zariadení, pomôcok a veterinárnych priestorov

- dodáva sa v 1l,3l,5l,10 a 25l baleniach

10,35 €
8,80 €
 
Na stranu: produktov.